تخلیه نکردن آب و ارور ماشین ظرفشویی

تخلیه نکردن آب و ارور ماشین ظرفشویی

کلیپ ارسالی از دوستان بابت خطا و ارور ماشین ظرفشویی در هنگام کار است. گاهی نیز بد کارکردن ماشین ظرفشویی و اختلال برنامه های دستگاه ممکن است موجب این مشکل بشود.   در صورت دیدن چنین مشکلات و خرابی ماشین ظرفشویی برای سرویس و تعمیر ماشین ظرفشویی  با شمارههای زیر تماس بگیرید: ۰۹۱۰۱۵۰۸۷۵۳ مدیریت ۰۹۹۰۳۵۶۱۶۳۵ سرویسکار