در این بخش به برخی سؤالات متداول تعمیرات پکیج وجود دارد و برای مخاطبان ایجاد شده است، پاسخ داده میشود.

سؤال: مشکل در پکیچ ۲۸۰۰۰ مگاترم ارور ۷ میده

جواب: رسوب و مشکل در مدار گرمایش